Szkolenia z wykorzystania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) 2014-2020:

 

1. Nowa warunkowość dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych 2014-2020 – ze szczególnym uwzględnieniem zasad finansowania zwrotnego i bezzwrotnego dla: rozwiązań niskoemisyjnych w gospodarce (w tym w połączeniu z działaniami rewitalizacyjnymi), innowacji, zintegrowanych projektów miejskich i rozwiązań z zakresu społeczeństwa informacyjnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw – opcje 2 i 3 dniowe, szkolenie dostosowane do indywidualnej grupy odbiorców w przypadku szkoleń zamkniętych

2. Tworzenie, wdrażanie i zasady łączenia finansowania dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozumieniu wykorzystania EFSI 2014-2020 oraz tworzenie, wdrażanie i inżynieria finansowa zintegrowanych inwestycji miejskich (inwestycje impaktowe) – możliwości finansowania zwrotnego i bezzwrotnego z funduszy strukturalnych łączone ze środkami prywatnymi, opcje 2 i 3 dniowe, szkolenie dostosowane do indywidualnej grupy odbiorców w przypadku szkoleń zamkniętych

3. Tworzenie i wdrażanie Lokalnych Programów Rozwoju Przedsiębiorczości w oparciu o diagnozę rozwoju gospodarczego oraz potencjału rynku pracy, funkcje doradcze Lokalnych Rady Gospodarczych - opcje 2 i 3 dniowe, szkolenie dostosowane do indywidualnej grupy odbiorców w przypadku szkoleń zamkniętych

 

 

Dwa bloki szkoleniowe poświęcone bezpośrednio Instrumentom Finansowym tworzonym z wykorzystaniem środków EFSI 2014-2020 (możliwa realizacja jednego lub obu bloków szkoleniowych w ramach zamówienia):

 

1. Zasady wydatkowania funduszy w ramach Instrumentów Finansowych z wykorzystaniem Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) 2014-2020 – opcje 2 i 3 dniowe, szkolenie dostosowane do indywidualnej grupy odbiorców w przypadku szkoleń zamkniętych

Przykładowy program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

 

2. Wdrażanie Instrumentów Finansowych (IF) oraz zarządzanie IF wykorzystującymi EFSI 2014-2020 – zadania, role i dokumentacja  - na poziomie instytucji zarządzającej, funduszu funduszy oraz pośredników finansowych – szkolenie 2-dniowe, szkolenie dostosowane do indywidualnej grupy odbiorców w przypadku szkoleń zamkniętych

 

W przypadku pytań, proszę o kontakt: kdr@ifrr.pl lub +48 508 27 6363